Nguyễn Ngô Thùy Trang

22/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Tôi là một người hoà đồng, nhiệt tình, chăm chỉ và tôi mong đợi một cơ hội để thử thách bản thân trong một nền kinh tế về ngành ngân hàng – nơi tôi có thể nâng cao và học hỏi và tiềm năng nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Trong ngắn hạn, tôi muốn chớp lấy cơ hội để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc thực tế trong ngành thông qua vị trí công ty để có thể vững chắc hơn trong tương lai

Skills

Computer skills
70%
Organisation and time management
65%
Communication
70%
Work ethic
90%
Resilience
70%