Trần Gia Huy

Nhân viên xác thực dự liệu.
10/07/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trình độ học vấn : Đại học 2020-2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phó Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên xác thực dữ liệu 11/2022 - 08/2023
DIGI-TEXX Team Mitek

A check data clerk at DIGI-TEXX Enterprise – Nov 2022-Aug 2023 • Night shift : 22:00 – 06:00, day-off is Monday on week. • An official clerk worked for Mitek Team from Nov 2022 to Aug 2023. • The entrepreneur provided me with miscellaneous cards via a LAN. • First step, I assorted into identity cards; driver’s licenses and health cards, separated original documents to copied papers. • I inputted the information of clients, check another more. • Assigned to type texts of the antique Deutsch

Skills

Kỹ năng Ngoại ngữ tiếng Anh
65%