Nguyễn Vân Thùy

Sinh viên
07/12/2002

Giới thiệu về ứng viên

Là một người thích học hỏi, mong muốn làm việc trong môi trường nghiêm túc và có thể phát triển sự nghiệp.

Trình độ học vấn

H
Học vấn 2020-now
Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên năm cuối

Kinh nghiệm làm việc

K
Kinh nghiệm 06/2023 - 09/2023
PHUC BAO CO., LTD

Thực tập sinh chứng từ

Portfolio

Skills

Tiếng anh
70%

Thành tích

v
v v
v