Duy Nguyen

13/09/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân 4 năm
Trường đaii học ngoại ngữ tin học TP.HCM

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Kinh nghiệm làm việc

I
Intern Software Engineer 5/6/2023 - 11/8/2023
Công ty cổ phần gumi Việt Nam

Phát triển phần mềm WPF với ASP.NET áp dụng công nghệ Azure Kinect

Skills

C#
80%

Thành tích

H
Học bổng 2023
Học bổng 30% học phí