20dh111943@st.huflit.edu.vn

Lập trình viên python
14/11/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2020 - 2024
Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

L
Lập trình viên Python 19/06/2023 - Hiện tại
CloudMedia

Lập trình xây dựng, custom các module trong Odoo phù hợp với quy trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp

Portfolio

Skills

Python, C#, Javascript, Typescript, HTML, CSS, SCSS
ASP.NET, Django, Odoo, QT6, Angular
SQL Server, Oracle, PostgreSQL