Giới thiệu về ứng viên

Là sinh viên năm cuối muốn tham gia thực tập để có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực mạng máy tính, đặc biệt là an ninh mạng. Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm với tinh thần ham học hỏi và đặt câu hỏi về bất cứ điều gì mình không biết hoặc chưa hiểu. Có kiến thức cơ bản về quản trị hệ thống (cấu hình Router, Switch, Firewall, dự phòng hệ thống), các dịch vụ mạng (ADDS, DHCP, DNS, VPN,…) và hệ điều hành mạng (Windows server).

Skills

Networking
80%
Windows Server
80%
Windows 10
80%
English
70%
Self-study
90%