Giới thiệu về ứng viên

  1. Mục tiêu nghề nghiệp sau này mình trở thành lập trình viên chuyên về ngôn ngữ lập trình Java, C# và làm việc chủ yếu liên quan đến webform thông qua ASP.net mvc 5, cơ sở dữ liệu dùng lưu trữ hiện tại là SQL server và Orcale (đang học). Trong thời gian sắp tới em sẽ mở rộng lập trình trên nhiều loại ngôn ngữ khác. Mong muốn em được nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu sâu hơn để từ đó áp dụng vôlập trình một cách tối ưu hóa hơn. Thực hiện vài dự án liên quan đến website bán hàng, website quản lý , app đặt vé máy bay, vv .Giúp em bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn cho bản thân mình cũng như em sẽ cố gắng hết mình cho dự án với công ty mình .