20dh111286@st.huflit.edu.vn

17/08/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Công Nghệ Thông Tin 2020 - 2024
HUFLIT

IT - Công Nghệ Phần Mềm

Kinh nghiệm làm việc

Portfolio

Skills

C#
70%
Html,Css
70%
Flutter
50%