20dh111105@st.huflit.edu.vn

10/12/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đại học Ngoại ngữ tin học

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên tư vấn

Tư vấn website cho khách hàng

Portfolio

Skills

Kĩ năng giao tiếp , làm việc nhóm
85%
Sở thích đá bóng , nghe nhạc