Giới thiệu về ứng viên

Là một người không ngừng cố gắn học hỏi những điều mới, em đã trau dồi cho bản thân rất nhiều về sự tự tin, cách tổ chức làm việc nhóm, gắn kết mọi người để hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất.

Portfolio

Skills

Learning
90%
English
60%
Teamwork
80%
Deployment Windows Server
60%
Deployment Linux Server
60%
Using Attacking tool
60%
Using Defending tool
60%