20dh110764@st.huflit.edu.vn

Sinh viên
06/11/2002

Giới thiệu về ứng viên

Hiện đang là sinh viên năm 4 của khoa Công Nghệ Thông Tin, chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm tại trường Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp Hồ Chí Minh, đã từng thực tập lập trình web tại công ty Công Nghệ và Truyền Thông Mỹ Võ, hiện đang tìm công việc liên quan đến ngành nghề để tiếp tục phát triển được bản thân và đạt được những mục tiêu đã đặt ra cho bản thân

Trình độ học vấn

S
Sinh Viên 2020-2024
Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Sinh viên năm 4 khoa Công Nghệ Thông Tin

Kinh nghiệm làm việc

T
Thực tập tại công ty Công Nghệ & Truyền Thông Mỹ Võ 7/2023 - 9/2023
Công ty Công Nghệ & Truyền Thông Mỹ Võ

Lập trình web

Portfolio

Skills

HTML, CSS, Javascript
80%
Java
80%
.NET
79%