to duc

Sinh viên năm 4 khoa CNTT
07/07/2002

Giới thiệu về ứng viên

Là người biết lắng nghe, tích cực học hỏi, hoà đồng, luôn tìm tòi học hỏi phát triển bản thân và tìm kiếm môi trường làm việc phù hợp