Giới thiệu về ứng viên

Nguyễn Nhật Khánh 2002 sinh viên IT chuyên ngành HTTT

Sở thích : Mở rộng giao tiếp – các mối quan hệ, xem phim , chơi game,…

Tiêu chí bản thân: go hard for free

Skills

Odoo
50%
UX&UI
50%
Database
49%