Nguyễn Ngọc Ti

08/01/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

07/2019 - 10/2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Kinh nghiệm làm việc

T
Thực tập sinh Quản lý Vận hành 03/2023 - 06/2023
Đồng hồ Hải Triều

- Kiểm tra và đánh giá kết quả chăm sóc hình ảnh thực tế tại showroom - Thống kê kết quả kinh doanh tại các showroom định kỳ tuần, tháng. - Đánh giá hiện trạng showroom để giúp showroom cải thiện điểm chạm khách hàng.

Skills

Giao tiếp
90%
Làm việc nhóm
85%
Học hỏi
90%
Làm việc độc lập
90%