19dh713369@st.huflit.edu.vn

28/06/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

B
Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh 2019-2023
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM

Kinh nghiệm làm việc

G
Giáo viên Tiếng Anh 2023
Trung tâm Anh ngữ Ms.Hoa - Ms Hoa Junior

Giaso viên tiếng anh

Portfolio

Skills

Microsoft Office
99%

Thành tích

B
Bằng TOEIC 2023
915/990
I
IELTS 2019
Overall 6.0