19dh712801@st.huflit.edu.vn

01/01/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngôn Ngữ Anh - chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại Tháng 06/2019 - Tháng 10/2023
Đại học Ngoại Ngữ - Tin học Thành Phố Hồ Chí Minh ( HUFLIT)

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên giáo vụ Tháng 01/2022 - Tháng 4/2023
Trung tâm Tiếng Anh Apollo

Nhiệm vụ Admin: • Theo dõi, kiểm tra, báo cáo chấm công nhân viên trong và ngoài nước. • Chịu trách nhiệm về quy trình onboarding/offboarding và bàn giao trang thiết bị cho nhân viên trung tâm. • Hỗ trợ các hoạt động của văn phòng theo yêu cầu của quản lý bao gồm báo cáo chi phí tiện ích hàng tháng, chi phí hoạt động, đặt hàng và kiểm tra vật tư văn phòng Nhiệm vụ người lên lịch: • Sắp xếp và theo dõi thời gian giảng dạy của giáo viên • Theo dõi lịch đăng ký đầu vào/ lịch học của học viên • Sắp xếp và lên lịch dự kiến khai giảng các lớp Nhiệm vụ quản lý trợ giảng: • Chịu trách nhiệm quản lý các thủ tục on/offboarding của trợ giảng. • Cập nhật và theo dõi hoạt động của trợ giảng • Hỗ trợ và xử lý vấn đề của trợ giảng trong quá trình làm việc tại trung tâm • Làm lịch phân bổ trợ giảng vào các lớp.

Portfolio

Skills

TOEIC
810%
MOS 2016