Giới thiệu về ứng viên

Em là người năng động và yêu thích giao tiếp, kinh nghiệm trong ngành F&B cũng như các ngành nghề liên quan đến dịch vụ khách hàng. Tiếng Anh ổn và biết tiếng Trung giao tiếp cơ bản!