19dh711750@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2019 - 2023
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT)

Sinh viên khoa Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng tiếng Anh 4/2023 - 8/2023
Newsky Language Center

Tích cực hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý lớp học và các hoạt động trong lớp Bao quát lớp học: giữ trật tự, đảm bảo an toàn cho học viên Giúp đỡ các học sinh yếu và báo cáo kết quả cho giáo viên

T
TTS Marketing 2/2023 - 5/2023
Công ty Cổ phần công nghệ Greenhouse

Lập kế hoạch nội dung và viết nội dung cho trang web Tìm kiếm nội dung và hình ảnh, sử dụng từ khóa để thu hút người đọc. Lập báo cáo chi tiết hàng tuần và báo cáo tổng hợp theo yêu cầu với nhiệm vụ được giao. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng (MOS)
Ngoại ngữ (TOEIC 815)
Làm việc nhóm