Võ Thanh Trúc Huỳnh

Sinh viên năm 4 ngành Ngôn Ngữ Anh tại HUFLIT
02/11/2001

Giới thiệu về ứng viên

Với mục tiêu trở thành “life-long learner”, em biết bản thân mình còn nhiều điều cần cải thiện và em trân trọng từng cơ hội để em được học tập, thay đổi và phát triển bản thân. Một công việc mà em có thể thoải mái cống hiến, tự do học hỏi là điều em luôn tìm kiếm.