Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Q
Quản trị nguồn nhân lực 2019-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

Kinh nghiệm làm việc

L
L&D Intern 7/2022 - 9/2022
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

- Hỗ trợ tìm thông tin, nhập liệu, dịch tài liệu - Hỗ trợ truyền thông nội bộ - Chỉnh sửa video, hình ảnh

Skills

Tin học
90%
Tiếng Anh
80%