Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

08/05/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân Luật 9/2019 - 7/2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Portfolio

Skills

Tiếng Anh
835%
Tiếng trung
50%

Thành tích

T
Tham gia Vòng Bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 2022
G
Giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022 2021
Đ
Đạt danh hiệu SInh viên giỏi năm học 2021 - 2022 2021
Đ
Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt năm học 2021 - 2022 2021