19dh111156@st.huflit.edu.vn

5.000.000đ
05/01/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
THÔNG TIN HỌC VẤN HIỆN TẠI 2019 - 2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Huflit

Kinh nghiệm làm việc

K
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 10/2020 - 2/2021
Công ty Teky

Làm giảng viên dạy lập trình Python/stem cho các bạn nhỏ từ độ tuổi 11-18, gồm các công việc như: - Soạn bài giảng dựa trên chuẩn có sẵn trước khi đến lớp. - Tìm cách để giảng bài sao cho học sinh dễ tiếp thu và cảm thấy thú vị. - Theo dõi tình hình học tập của học sinh tại lớp để báo về cho phụ huynh.

Skills

HTML & CSS
79%
Javascript
60%
Reactjs
59%
Nodejs
60%
Java
50%
C#
50%
Git
70%