Lâm Phúc Bảo Tân

04/06/2000

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Công nghệ thông tin - Công nghệ phần mềm 2019 - 2023
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Học về căn bản Công nghệ thông tin.

K
Khóa học Flutter cơ bản 4/2023 - 7/2023
Trung tâm Khoa Pham training

Học về căn bản Flutter, cú pháp ngôn ngữ Dart, logic tư duy thuật toán,...

Kinh nghiệm làm việc

C
Chưa có kinh nghiệm làm việc

Portfolio

Skills

Flutter - Dart Programming
50%

Thành tích

C
Certificate Google Flutter 9/2023
Chứng chỉ về Flutter cơ bản