Giới thiệu về ứng viên

Với mục tiêu học tập và phát triển các kỹ năng, kiến thức trong lĩnh vực machine learning, thông qua thực tập trong môi trường chuyên nghiệp.

Tôi hy vọng có thể áp dụng những kiến thức học được từ trường đại học và các dự án thực tế để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực AI. Học tập và làm việc với những người có kinh nghiệm, xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực AI.