Giới thiệu về ứng viên

Xin chào, tôi là một sinh viên thuộc chuyên ngành An Ninh Mạng tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Có đam mê trong lĩnh vực bảo mật, kèm với đó là kiến thức vững vàng về bảo mật thông tin và khả năng phân tích rủi ro, tôi luôn quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa trực tuyến. Tôi mong muốn có cơ hội góp phần vào việc xây dựng và duy trì môi trường mạng an toàn cho tương lai.

Trình độ học vấn

Đ
Đại Học 2019 - 2023
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành Công Nghệ Thông Tin, chuyên ngành An Ninh Mạng.

Kinh nghiệm làm việc

K
Kỹ sư Hệ Thống Mạng 2/2023 - 5/2023
Công ty Cổ Phần Viễn Thông Và Công Nghệ Mạng Thế Hệ Mới

IT Support. Học tập các kiến thức về quản trị mạng. Xây dựng và giám sát các mô hình mạng cơ bản: Tường lửa, IDS/IPS, Domain Controller, ...

Skills

C#, C++, Python
Digital Forensics
Web / Mobile App Penetration Testing
Window Server Manager
Malware Analysis

Thành tích

H
Học Bổng 2021 - 2022
Học bổng Sinh Viên HUFLIT Nỗ Lực.
T
Tổng Kết 2021 - 2022
Điểm tổng kết đứng đầu toàn khoá năm học 2021 - 2022.
C
CUỘC THI CODE WARRIORS 2023
Top 3 cuộc thi lập trình "CODE WARRIORS " do Đoàn - Khoa CNTT sáng lập.