Đỗ Phan Hương Giang

Sinh viên, Bí thư Đoàn khoa Luật, CTV Trung Tâm Truyền Thông - Tổ Chức Sự Kiện thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
03/07/2000

Giới thiệu về ứng viên

Trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 2 năm tiếp theo, tôi sẽ tập trung vào việc nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ của bản thân bao gồm bổ sung thêm các văn bằng về ngoại ngữ và các khóa học nâng cao kiến thức chuyên ngành. Bên cạnh đó, với những gì tôi đã được đào tạo tại trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đang tìm cơ hội việc làm để có thể sử dụng những kiến thức đã tích lũy và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm tại doanh nghiệp để bổ sung vào hành trang và kinh nghiệm nghề nghiệp của bản thân. Sau thời gian trên, mục tiêu dài hạn của tôi là phải nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm công việc ổn định. Tuy quá trình này có thể tốn rất nhiều thời gian và khó khăn nhưng với sự kiên trì và tinh thần sẵn sàng tiếp thu, học hỏi sẽ là động lực để tôi hoàn thành mục tiêu dài hạn của mình và tiếp cận các vị trí cao hơn.

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2018 - 2022
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Skills

Tổ chức sự kiện
Thực hiện các công việc hành chính, soạn thảo hồ sơ