Nhân Viên Thu Mua Hàng Hóa và Nguyên Vật Liệu

Hết hạn nhận hồ sơ

Thông tin chung

 • Ngày đăng tin
  26/06/2023
 • Mức lương
  8.000.000đ
 • Ngày tin tuyển dụng hết hạn
  10/07/2024
 • Yêu cầu kinh nghiệm
  Dưới 1 năm
 • Giới tính
  Không yêu cầu
 • Yêu cầu trình độ
  Cử nhân/kỹ sư

Mô tả công việc

Triển khai mua hàng theo kế hoạch
Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban trong công ty

Phân tích, xác định yêu cầu chính xác từ mặt hàng, số lượng, chủng loại, kích thước, màu sắc, thông số kỹ thuật…

Lập kế hoạch thu mua theo yêu cầu, trình trưởng phòng thu mua phê duyệt

Lên đơn hàng, liên hệ nhà cung cấp lấy mẫu hàng hóa

Đưa mẫu hàng hóa cho phòng ban cần mua hàng kiểm tra, đánh giá và phê duyệt

Liên hệ ký kết hợp đồng với nhà cung cấp sau khi mẫu hàng đã được phê duyệt.

Liên hệ phòng tài vụ làm đề nghị tạm ứng mua hàng

Kiểm soát quá trình hoàn thành hợp đồng mua hàng.

Kiểm tra chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn hàng được giao so với yêu cầu.

Thông báo cho trưởng phòng thu mua ngay lập tức nếu có sai sót tiêu cực về số lượng, chất lượng hàng khi giao.

Tiếp nhận các chứng từ giao hàng từ nhân viên giao hàng của nhà cung cấp, chuyển cho kế toán mua hàng của công ty

Gửi thông tin nhập hàng đến các phòng ban liên quan

Triển khai tiến trình tiếp nhận hàng theo quy định.

Định kỳ hàng tháng ghi nhận phản hồi chất lượng sử dụng hàng hóa từ phòng ban sử dụng

Quản lý hồ sơ theo dõi đặt hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp