Thực Tập Sinh Chuyên Ngành Marketing, Ngôn Ngữ Anh

Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

1. Thực tập sinh Chuyên ngành Marketing:

– Phụ trách content marketing: Lên kế hoạch viết bài và xuất bản nội dung

– Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến marketing

– Phụ trách một số công việc khác theo sự phân công

2. Thực tập sinh Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh:

– Hỗ trợ dịch thuật giấy tờ, tài liệu, hồ sơ du học và du lịch

– Hỗ trợ một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên

ỨNG VIÊN VUI LÒNG ĐỀ CẬP RÕ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MUỐN ỨNG TUYỂN TRONG CV