HUFLIT Career Hub

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

HUFLIT Career HUB – Kênh thông tin Thực tập và Việc làm, trực thuộc bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Đối ngoại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.Hồ Chí Minh, sở hữu Fanpage hơn 12000+ Người theo dõi, và Sàn làm việc trực tuyến careerhub.huflit.edu.vn với hơn 1.000.000+ lượt truy cập.