Công ty TNHH MTV Sơn Phát

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty 100% vốn Hàn Quốc, chuyên tổ chức các chương trình hội chợ triển lãm, giao thương Việt Nam (B2B), v.v. nhằm xúc tiến thương mại Việt Nam – Hàn Quốc.