Công ty cổ phần tư vấn Việt Nhất

0903111690 0903111*** show
acc.tuvan@vietnhat.net
Open Jobs - 0

Send message to "Công ty cổ phần tư vấn Việt Nhất"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Tư vấn xin giấy phép môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn đầu tư cho đối tác nước ngoài chủ yếu nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong…