Công ty cổ phần tư vấn Việt Nhất

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Tư vấn xin giấy phép môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn đầu tư cho đối tác nước ngoài chủ yếu nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong…