Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty Gia Cát Lợi hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm:

– Môi giới phái sinh hàng hóa
Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư hàng hóa
Tự doanh

Tầm nhìn: Công ty Gia Cát Lợi là một trong những công ty giao dịch và tư vấn phái sinh hàng hóa hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh: Tập thể công ty Gia Cát Lợi không ngừng suy nghĩ và hành động nhằm tạo ra giá trị cao nhất cho Quý khách hàng, cổ đông và người lao động, đồng thời đóng gói vào sự phát triển của thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam. Giúp nhà đầu tư có một kênh đầu tư tốt mang lại lợi nhuận cao. Giúp Doanh nghiệp bảo hiểm rủi ro khi mua bán hàng hóa. Giúp nông dân cả nước bảo hiểm giá hàng hóa để tập trung phát triển mạnh sản xuất hàng hóa cạnh tranh được với nhiều thị trường hàng hóa trên thế giới

Giá trị cốt lỗi
Coi trọng lợi ích khách hàng – Uy tín – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả – Phân tích

Portfolio