CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET ( VIỆT NAM)

Số Tin - 2

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán toàn diện hàng đầu tại Việt Nam

Là thành viên của Tập đoàn tài chính toàn cầu, chúng tôi đã và đang mang đến những nguồn lực và kinh nghiệm toàn cầu để không chỉ phục vụ khách hàng Việt Nam mà còn đóng góp vào sự phát triển của thị trường. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán toàn diện hàng đầu tại Việt Nam.

Video