Trần Thị Trúc Tiên

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2021 - hiện tại
trường đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia sư Tiếng anh lớp 8 - 9 - 10 2023 - hiện tại
tại gia

hỗ trợ, giảng dạy học sinh môn tiếng anh

P
Pha chế barista 2020 - 2021
Highland Coffee

pha chế, phục vụ

Portfolio

Skills

Word
100%
Excel
101%