Nguyễn Thị Ngọc Quyên

25/02/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

4 năm
Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

L
Làm công tác viên đăng ký thẻ tại SECC quận 7

Hướng dẫn khách tham quan checkin tại triển lãm

Portfolio

Skills

Kỹ năng giao tiếp
80%
Tin học văn phòng
80%