Nguyễn Quốc Dũng

Tài Xế cho Shoppefood
04/06/2003

Giới thiệu về ứng viên

Em tên là Nguyễn Quốc Dũng, hiện tại em là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế tại đại học Ngoại Ngữ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh, em có thể đọc là hiểu Tiếng Anh rõ ràng và cũng như khả năng học nhanh, giao tiếp tốt, linh hoạt trong công việc