Đoàn Thị Ngọc Anh

16/04/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngành quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ Hành 2019- 2023
Trường HUFLIT

Kinh nghiệm làm việc

B
Barista tháng 9 - hiện tại
The Melbourne coffee and restaurant

Pha chế và phục vụ, thu ngân tại quán cà phê Melbourne

Portfolio

Skills

Nhân viên bán hàng
77%