Đoàn Phương Linh

15/12/2003

Giới thiệu về ứng viên

Tôi là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học (HUFLIT) chuyên ngành Marketing, hiện tại tôi đang kiếm một công việc thực tập để hoàn thành tốt nghiệp