Giới thiệu về ứng viên

Năng động, tự tin, giao tiếp tốt

Giao tiếp tiếng anh cơ bản

Thành thạo tin học văn phòng

Có kĩ năng làm việc nhóm tốt

Trình độ học vấn

S
Sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh Doanh Khóa 2022 - 2026
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

D
Dạy kèm tiếng anh tại nhà

Portfolio