23dh702269@st.huflit.edu.vn

Sinh viên năm nhất
06/01/2005

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trường THPT Hồng Đức 10/9/2020 - 27/8/2023
THPT Hồng Đức

Học sinh trung học phổ thông

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng 20/8/2022 - 15/2/2023
IELTS BMT

Trợ giảng

Portfolio

Skills

Trợ giảng Tiếng Anh
80%