21dh484198@st.huflit.edu.vn

THỰC TẬP SINH
11/09/2003

Giới thiệu về ứng viên

Hoạt bát, và cố gắng học hỏi

Trình độ học vấn

Q
QUẢN TRỊ KINH DOANH 2025
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Học và Thực hành

Kinh nghiệm làm việc

Q
QUẢN LÍ FANPAGE 4/2022 - 12/2022

Quản lí và check tin nhắn và trả lời khách hàng, đăng bài các chương trình lên để khách hàng thấy và ghé thăm cửa hàng

Portfolio

Skills

Quản Lí Thời Gian
70%
Làm việc nhóm
70%
Thành thạo Tin Học
60%
Tiếng Anh Cơ Bản
60%

Thành tích

C
CHỨNG CHỈ MOS WORD, EXCEL 2016 2023
Đã thi và nhận được chứng chỉ