21dh202392@st.huflit.edu.vn

08/03/2003

Giới thiệu về ứng viên

Em tên Đặng Nguyễn Tú Anh. Hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM. Chuyên ngành em theo học là ngành Tài chính – Ngân hàng. Về tính cách, em là một người vui vẻ, hoà đồng, thân thiện tuy nhiên có hơi ngại, nhút nhát một xíu nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em. Mục tiêu nghề nghiệp của em đầu tiên là có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm, hiểu biết thực tế nhiều hơn về công việc em làm vì khi học mỗi lý thuyết thì em không thể hình dung rõ được cái ngành nghề sau này khi đi làm, cũng không hiểu hết về nó được. Và mục tiêu nghề nghiệp thứ 2 mà ai cũng muốn là có thu nhập do chính tay mình làm ra từ công việc đó để phụ gia đình tiền trọ, tiền sinh hoạt… và để phục vụ cho mưu cầu của bản thân.