21dh122456@st.huflit.edu.vn

16/06/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 3 chuyên ngành KInh Doanh Quốc Tế 2021-2025
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Kinh nghiệm làm việc

P
Pha chế và thu ngân 01-12-2022 - 01-05-2023
California fitness and yoga

- Tư vấn các gói uống nước dài hạn cho khách hàng. - Phục vụ, thanh toán và pha chế thức uống cho khách. - Thu ngân trong quầy.

P
Pha chế và thu ngân 14-12-2021 - 01-11-2022
The Pizza Company

- Order thực đơn cho khách hàng - Phục vụ, thanh toán và pha chế thức uống cho khách hàng

Skills

Làm việc nhóm
70%