Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân Đại học 10/2020 - 07/2024
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia sư Tiếng Anh 10/2020 - 05/2022
Gia sư tại nhà

Bổ sung kiến thức thiếu hụt cho học sinh. Soạn thảo và sửa đề cương ôn tập.

Portfolio