20dh712174@st.huflit.edu.vn

Sinh Viên
21/08/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngôn Ngữ Anh - Chuyên ngành Biên - Phiên Dịch 2020 - 2024
HUFLIT

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng
Trung tâm Ngoại Ngữ NEWSKY

- Hỗ trợ học viên trước trong và sau giờ học - Hỗ trợ giáo viên trong giờ Tương tác và các công tác khác (kiểm tra sĩ số, điểm danh, chuẩn bị tài liệu,...) - Hỗ trợ duy trì sự tập trung và tương tác của học viên với giáo viên. - Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của Trung tâm

Portfolio

Skills

Kỹ năng Tin học Văn Phòng
80%
Kỹ năng Giao tiếp
79%
Kỹ năng Quản lý thời gian
79%

Thành tích

G
Giải chạy Cộng đồng UPRACE 31/10/2021 - 20/11/2021