Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 4 ngành ngôn ngữ Anh - chuyên ngành tiếng Anh thương mại 2020 -2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán quần áo tháng 5 năm 2022 - tháng 1 năm 2023
himconcept.sg

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp - Theo dõi tình hình thu - chi, cân đối cho hợp lý - Thực hiện các thủ tục, giao dịch với bên ngân hàng - Sắp xếp, dọn dẹp quần áo

Portfolio

Skills

Giao tiếp, nắm bắt tâm lý
87%
Soạn văn bản, soạn giáo án
100%
Sắp xếp kế hoạch
86%
Chăm sóc, khéo léo
90%
Hỗ trợ cung cấp thông tin
90%
Kỹ năng sử dụng mạng xã hội
93%

Thành tích

N
Nhân viên xuất sắc của tháng tháng 7 năm 2022
- Hỗ trợ tư vấn khách hàng, giúp tăng doanh thu