20dh711027@st.huflit.edu.vn

14/03/2002

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

G
GIA SƯ TIẾNG ANH LỚP 5 2023- HIỆN TẠI

Hướng dẫn học sinh kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, xây từ vựng, hỗ trợ bài tập, và tạo môi trường tích cực cho học sinh phát triển toàn diện kĩ năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả

Skills

Tiếng Anh
80%
MOS ( WORD, EXCEL, POWERPOINT)
80%