Nguyễn Minh Mẫn

Hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Tiếng Anh Thương Mại
24/11/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2020 - hiện tại
Trường đại học Ngoại ngữ Tin Học thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh

T
Tốt nghiệp cấp 3 2017-2020
Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt

học sinh cấp 3

Portfolio

Skills

Làm việc nhóm
100%
Sáng tạo trong công việc
100%
Tiếng Anh lưu loát
100%