20dh691640@st.huflit.edu.vn

16/09/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Nhật Bản học
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Skills

Tiếng Anh
7%