20dh120789@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

K
KINH DOANH QUỐC TẾ 2020 - 07/2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
K
Kinh Doanh Quốc Tế 2020-07/2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên part-time 02/2022 - 01/2024
Cửa hàng tiện lợi GS25

Bán hàng Phục vụ khách hàng Cạy chương trình khuyến mại theo tháng

T
Thực tập sinh chứng từ 05/2023 - 10/2023
ASEAN LINES INTERNATIONAL

Tìm kiếm lịch tàu xuất và nhập Lấy chứng từ tại hãng tàu

Portfolio

Skills

Teamwork
89%
Critical Thinking
90%
Communication
95%